Home

Welkom bij Stichting MaKON

Wat is Stichting MaKON (Stichting Maatschappelijke Kunst Oud Noord)

Op initiatief van wijkraad Loven-Besterd en wijkraad Theresia in Tilburg is Stichting Maatschappelijke Kunst Oud Noord (MaKON) opgericht. De stichting stimuleert maatschappelijke kunst in de wijk.

Maatschappelijke kunst is een vorm van kunst waarbij bewoners en kunstenaars samenwerken om kunst in de openbare ruimte te maken. Dit kan een kunstwerk zijn, een ludieke actie opzetten of voorstellingen verzorgen. Bijvoorbeeld een muziekkaravaan die bij ouderen langs gaat, een rad van fortuin op straat waar bewoners een spel spelen of een muurschildering op een blinde muur in de straat. Alles wat de bewoners van de wijk en kunstenaars op een kunstzinnige manier bij elkaar brengt.

Doelstelling:

Het bevorderen van de sociale samenhang in het gebied Tilburg Oud Noord via maatschappelijke kunstprojecten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Kunstenaars geven ruimte aan ervaringen, talenten en oplossingen van wijkbewoners

​Stichting MaKON gelooft dat kunst een motor is voor maatschappelijke verandering. De inzet van professionele sociaal geëngageerde kunstenaars die het contact met de wijk en zijn inwoners aangaan. Want die bewoners weten wat er echt speelt in hun buurt. Wat volgt is een proces van interactie tussen wijkbewoners en creatieve maker, met flinke verrassingen tot gevolg. En vele goede gesprekken. Sociaal artistieke projecten helpen mensen om in hun eigen kracht te staan, maken hen mondig en geven hen kansen om de samenleving mede vorm te geven.